tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jako alternativa plynového kotle

Neustále se zvyšující ceny energií nás čím dál více nutí přemýšlet o alternativních možnostech, jakými bychom co nejlépe a hlavně pokud možno levněji zabezpečili v našich domácnostech teplo. Problém neustále rostoucích cen elektřiny a plynu, není ovšem, bohužel, jediným problémem, který naši společnost již delší dobu trápí. V těsné návaznosti rostou i obavy, zda vzhledem k nastalé situaci, která trápí téměř celou Evropu, vůbec bude v blízké budoucnosti dostatek plynu. Nezávislost na zemním plynu, ale také na tuhých palivech, je tedy v současnosti předmětem častých diskuzí.

Alternativních zdrojů možností vytápění se na trhu nabízí několik a zde je potřeba zdůraznit, že vždy je potřeba při volbě zdroje vytápění zvážit několik faktorů, kterými jsou zejména provozní náklady, finanční náročnost dané investice, komfort a v neposlední řadě zohlednění výchozích podmínek, které nás mohou limitovat, jako například typ dosavadní topné soustavy apod.

Jedním z alternativních zdrojů k plynovému kotli se nabízí možnost využití montáže tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla se v posledních letech těší čím dál větší oblibě. Uvádí se, že každá zhruba desátá novostavba je již vybavena tepelnými čerpadly, která ke svému provozu využívají elektrickou energii. Bývají převážně používány k vytápění objektů hlavně v místech, kde přípojka zemního plynu není k dispozici, nebo například tam, kde majitel dává přednost komfortnímu a hlavně bezobslužnému zdroji vytápění.

Výhody vytápění tepelným čerpadlem

Oproti vytápění plynovým kotlem má vytápění tepelným čerpadlem několik zásadních výhod:

  • Úspora nákladů, kdy při neustále rostoucích cenách energií můžete ušetřit
  • Ekologický provoz – tento způsob vytápění je ekologičtější oproti vytápění plynem. Nabízí se zde i možnost čerpat státní dotaci na pořízení ekologického zdroje vytápění, která může dosáhnout až do výše 95% nákladů.
  • Jednoduchá instalace
  • Jednoduchý, bezúdržbový provoz
  • Bezpečnost  – na rozdíl od plynových kotlů u tepelných čerpadel nehrozí úniky, zpětný tok spalin nebo exploze plynu.

Pokud tedy také stojíte před rozhodnutím jak co nejlépe vybrat nový zdroj vytápění pro vaši domácnost a zaujala vás myšlenka pořízení tepelného čerpadla, doporučujeme vybrat si renomovanou společnost, která provádí montáže tepelných čerpadel, nabízející služby, nejlépe tzv. „na klíč“, a to od projektu, přes instalaci, až k následné revizi.

Specializovaná firma vám provede montáž, oživení i nastavení tepelného čerpadla tak, aby bylo dosaženo co největší účinnosti, na základě podmínek, ve kterých bude čerpadlo využíváno a také vzhledem k možnostem zdrojů. V České republice se v nynější době montují ve velké míře čerpadla ve verzi vzduch – voda. Tato varianta není ovšem vhodná pro všechna prostředí; ve vysokohorských oblastech, nebo v oblastech, kde je nízká průměrná roční teplota je vhodnější využít čerpadla typu země – voda, nebo voda – voda.

Samozřejmostí by měl být také zajištěný servis tepelných čerpadel.

Jak správně vybrat tepelné čerpadlo

Vzhledem k tomu, že na trhu se nachází větší množství druhů čerpadel a asi jen stěží bychom sami dokázali vyhodnotit, které se hodí zrovna pro nás, ať už se jedná o kvalitní česká tepelná čerpadla, či čerpadla zahraniční výroby, měli bychom tuto starost nejlépe přenechat odborníkům, kteří mají s touto problematikou zkušenosti. Jak jsme již zmínili, doporučujeme vybrat specializovanou firmu, kde vám se vším odborně poradí, doporučí vám nejvhodnější typ čerpadla právě pro vás, čerpadlo doručí, namontují, uvedou do provozu a zaručí vám následný servis. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *