Realizace domovní čistírny odpadních vod

V rámci získání povolení pro stavbu domovní čistírny odpadních vod, což je zařízení podléhající regulacím jako vodní stavba, je nezbytné předložit na příslušném úřadu projektovou dokumentaci. Tento článek se zabývá otázkami, jaké náklady jsou s projektem spojeny, co všechno musí dokumentace pokrývat a jaký je časový horizont pro zpracování.

Základní informace

Je důležité si uvědomit, kdo je oprávněn vypracovat projekt pro vaši čistírnu odpadních vod. Vyhledávat byste měli autorizovaného inženýra specializujícího se na vodohospodářské projekty, jehož podpis a razítko je pro projekt klíčové. Pokud nevíte, kde takového profesionála najít, nabízíme bezplatnou konzultační službu.

Přípravné kroky

Projektant potřebuje pro návrh soubor základních informací včetně katastrálního údaje místa, plánovaného umístění čistírny na pozemku, a informací o stávajícím kanalizačním vývodu nebo septiku. Dále je třeba určit, zda se jedná o objekt pro trvalé bydlení či rekreační účely, kolik osob bude čistírnu využívat a jaký typ čistírny preferujete.

Proces získání projektu

Získání projektu vyžaduje několik kroků, od výběru projektanta, přes zajištění hydrogeologického posudku, až po poskytnutí všech potřebných informací projektantovi. Naše kancelář Zakra vám může pomoci nejen s výběrem typu čistírny, ale i s administrativou spojenou s povolením stavby, více informací zde.

Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace zahrnuje průvodní a technické zprávy, situační výkresy, dokumentaci technických zařízení, specifikace čistírny a v případě potřeby hydrogeologický posudek. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro schválení projektu úřady.

Náklady a doba zpracování

Cena za vypracování projektu činí 11 990 Kč, včetně DPH, což pokrývá kompletní dokumentaci připravenou pro úřední jednání. Doba zpracování se liší dle individuálních potřeb, ale snažíme se vyhovět požadavkům na rychlost.

Způsob doručení projektu

Projektová dokumentace je standardně zasílána poštou ve více kopiích pro různé úřady, avšak nejdříve je poskytnuta v elektronické podobě e-mailem. Naše projekční kancelář Zakra přináší řadu výhod, včetně rychlosti zpracování, pevné ceny, a pomocí s povoleními.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *